RV logo

Waarom Rond Veranderen?

Brug

De traditionele manier van veranderen is rechtlijnig, van A naar B. Ondersteund door gedetailleerde projectplannen, begeleid door een projectleider en uitgevoerd door een projectteam. Maar meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het merendeel van de projecten faalt. Dat is zonde van tijd en geld en heeft een vernietigende werking op de medewerkers.
Daarom moet het anders. En Rond Veranderen is van mening dat dit ook kan. Rond Veranderen geeft stem aan de betrokkenen. Rond Veranderen besteedt aandacht aan dat wat men niet zegt maar wel denkt. Bij Rond Veranderen spreken we elkaar aan op verantwoordelijkheden. Rond Veranderen betekent empirisch werken en accepteren dat iets niet perfect hoeft te zijn om door te kunnen gaan.

“We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het probleem heeft veroorzaakt.”

Albert Einstein (1879-1955)

Wat is Rond Veranderen?

Singing tree

Door te luisteren naar de stemmen van de betrokkenen en de belanghebbenden ontstaat er muziek, zoals bij de Singing ringing tree. De stemmen deinen mee op de ontwikkelingen en gebeurtenissen van het moment. Het gaat er niet om dat iedereen spreekt, het is belangrijk dat alles dat gezegd moet worden in het verandertraject gehoord wordt. Want de medewerkers hebben veel kennis, zij zijn tenslotte experts in hun werk. Door gebruik te maken van deze kennis voelen mensen zich gewaardeerd en zijn ze veelal bereid om hun disharmoniërende toon, die voortkomt uit weerstand of angst, te veranderen. Het geluid klinkt dan krachtig, vernieuwend en bijzonder.

“De volmaakte wijze van een gesprek te voeren is niet een sonate afspelen, maar te zijn als een eolusharp, die wacht op de inblazing van het ogenblik.”

Edmund Burke (1729 – 1797)

Rond Veranderen, hoe doen we dat?

IJsberg

Er zijn vele manieren waarop mensen hun stem kunnen laten horen, denk aan de grote antikernraketdemonstraties of de tractoren op het Malieveld. Te grootschalig en daardoor niet handig binnen organisaties. Daar is het logischer te denken aan methoden als Sociocratie 3.0, Deep Democracy, de LEGO© SERIOUS PLAY© methode of Kampvuurgesprekken. Deze methoden kunnen losstaand en in samenhang toegepast worden. Rond Veranderen faciliteert al deze methoden en afhankelijk van de “oproer” die wenselijk is, kiezen we - dat wil zeggen Rond Veranderen én de organisatie - de meest geschikte aanpak.

“Oproer is in wezen de taal van hen die niet gehoord worden.”

Martin Luther King (1929 – 1968)

Wat is de belofte van Rond Veranderen?

Luchtkasteel

Rond Veranderen is geen garantie voor succes, want het blijft mensenwerk. Maar juist het werken met de mensen maakt de kans op een gedragen verandering en een succes groter. Belangrijk is wel om een realistische belofte te hebben. Als de verwachtingen te hoog zijn kan ook Rond Veranderen tot teleurstellingen leiden. Dan kan zelfs de reactie zijn om terug te keren tot de vertrouwde manier van werken en dan blijft het dromen over Rond Veranderen.

“De toekomst behoort aan hen die geloven in de schoonheid van hun dromen.”

Eleonor Roosevelt (1884 - 1962)

Waar is Rond Veranderen te bereiken?

IJsberg

Rond Veranderen is te bereiken via 06-53467857. Wij begrijpen dat het moed vergt om ons te bellen, omdat dat kan betekenen dat we het gesprek anders gaan voeren. Want we kunnen niet Rond Veranderen als de intake op de oude manier plaatsvindt. Dus wij nodigen je uit voor een intakelunch in het Fletcherhotel in Amsterdam, de watertoren in Utrecht (alleen op vrijdag), de Euromast in Rotterdam, de Koperen Hoogte in Nieuwleusden of gewoon een lunchgelegenheid in de buurt van jouw werkplek.

“Hij die niet moedig genoeg is om risico's te nemen, zal niets in het leven bereiken.”

Mohammed Ali (1942 - 2016)

Welke kennis deelt Rond Veranderen?

alle stemmen

Wij vinden het delen van kennis belangrijk. Daarom komen op deze plek informatie, wijze lessen en andere wetenswaardigheden. Dat kan in de vorm van blogs, video's, podcasts of elke andere manier.

Foto Ivonne
De Rond Veranderen-podcast

Ivonne vertelt in deze Passie-podcast van Dienst4dienst.nl over het hoe en waarom van Rond Veranderen.

Je kunt hier naar de podcast luisteren:

tekening van een Puch
De Puch

Ik ging net naar de middelbare school. In die tijd stond er drie keer in de week een Puch voor ons huis. Dan wist ik dat Karin weer bij mijn moeder onder behandeling was en trapte ik de laatste 200 meter altijd iets harder. Karin was een paar jaar ouder dan ik en ze reed ook nog Puch en dat maakte haar in mijn ogen heel stoer.

Ze was met een ongelooflijke slechte rug geboren en had daardoor regelmatig fysiotherapie nodig. Daarvoor was zij bij mijn moeder in deskundige handen. Zij hanteerde een belangrijk uitgangspunt. Ze behandelde niet alleen de rug, maar zij keek naar het geheel. Ze leerde deze jonge stoere vrouw hoe zij met haar klote rug zo goed mogelijk kon functioneren. Karin was belangrijker dan haar kwaal. De manier waarop mijn moeder haar patiënten behandelde en hoe deze Puchrijdster ondanks haar rug heeft leren functioneren zijn bewust en onbewust altijd mijn ‘gids’ geweest.

Waarom?

Mijn moeder heeft mij geleerd dat de mens altijd belangrijker is dan de kwaal en Karin heeft mij geleerd dat je altijd ergens een begaanbaar pad vindt, ondanks alle obstakels die je tegen kunt komen.

In mijn begintijd bij CMG ondersteunde ik organisaties bij het inrichten van incidentmanagement. Destijds al wist ik dat een niet-werkende computer lastig was, maar dat de persoon bij wie de computer gecrasht was, net op de middag dat hij een presentatie voor de directie moest houden, alle aandacht moest krijgen en niet het proces of de computer. Later, toen ik als informatiemanager bij de Koninklijke Marechaussee werkte, moest een applicatie natuurlijk over de juiste technische en functionele eisen beschikken, maar belangrijker was dat de medewerkers er hun werk goed mee konden doen.

Nu help ik vanuit mijn eigen bedrijf Zeddicus organisaties te voldoen aan de AVG, maar belangrijker is het dat de veiligheid van de mensen zo goed mogelijk gewaarborgd is. En de veiligheid moet niet alleen in de digitale omgeving bestaan. Veiligheid ontstaat ook doordat mensen hun stem kunnen laten horen, hun wijsheid in beslissingstrajecten kunnen inbrengen vanuit de gedachte dat ze niet gelijk, maar wel gelijkwaardig zijn.

De Puch staat al vele jaren niet meer voor ons huis, de stoere tiener is inmiddels oma en gepensioneerd. Gelukkig woont Karin wel in mijn dorp en als ik langs haar huis rijd kijk ik altijd even naar binnen of ik haar zie. En dan denk ik terug aan haar Puch en ben ik blij dat zij als patiënt bij mijn moeder terecht gekomen is. Anders had ik haar nooit leren kennen en had ik deze waarden wellicht niet meegekregen.

“Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.”

Jimi Hendrix (1942 - 1970)